Ai intrebari? 0242.340 029 liceulnr1borcea@gmail.com

Comisii - TABLOUL DE PERSONAL

TABLOUL DE PERSONAL

2017 – 2018

DIRECTOR

Achim Aneta

DIRECTOR ADJUNCT

Marin Nuṭi

MEMBRU CONSILIUL DE ADM (CADRU DIDACTIC)

Ivan Elena

MEMBRU CONSILIUL DE ADM (CADRU DIDACTIC)

Badea Alina Caliopia

MEMBRU CONSILIUL DE ADM (CADRU DIDACTIC)

Leuṣtean Margareta Larisa

MEMBRU CONSILIUL DE ADM (CADRU DIDACTIC)

Guiu Floriana Tanṭa

SECRETAR SEF

 

SECRETAR

Rădoi Ioana

INFORMATICIAN/PERSOANA CARE ADMINISTREAZA SISTEMUL INFORMATIC

Blebea Daniela

RESPONSABIL ARHIVA

Rădoi Ioana

PERSOANA RESPONSABILA CU REGISTRUL DE EVIDENTA ELECTRONICA A SALARIATILOR

Rădoi Ioana

ADMINISTRATOR FINANCIAR

Ghiṭă Gabriela

CONTABIL

Ghiṭă Gabriela

CASIER

 

GESTIONAR

 

GESTIONAR

 

RESPONSABIL CFPP

Ghiṭă Gabriela

RESPONSABIL CU ACHIZITIILE PUBLICE

Ivan Elena

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU/PERSOANA RESPONSABILA CU PATRIMONIUL

Adamescu Florentina

BIBLIOTECAR

Tănase Margareta-Nela

PROFESOR DOCUMENTARIST

-

COORDONATOR PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

Badea Alina Caliopia

SEF CATEDRA...................

-

SEF CATEDRA.....................

-

SEF CATEDRA...................

-

RESPONSABIL COMISIE METODICA Limbă ṣi comunicare

Udrea Lenuṭa

RESPONSABIL COMISIE METODICA Matematică ṣi ṣtiinṭe

Sabou Gigi

RESPONSABIL COMISIE METODICA Om ṣi societate

Udrea Georgiana

RESPONSABIL COMISIE METODICA Arte

Popa Cornelia

RESPONSABIL COMISIE METODICA Tehnologii

Chiṭoi Claudiu Florin

RESPONSABIL COMISIE METODICA

A învăṭătorilor

Dionise Sorina

RESPONSABIL COMISIE METODICA

A educatorilor

Pascaru Liliana

COMISIA DE MONITORIZARE (COMISIA SCIM)

PRESEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE (SCIM)

Marin Nuṭi

SECRETAR COMISIE DE MONITORIZARE

Crînghea Niculina

MEMBRU COMISIE DE MONITORIZARE

Udrea Lenuṭa

MEMBRU COMISIE DE MONITORIZARE

Chiṭoi Claudiu Florin

MEMBRU COMISIE DE MONITORIZARE

Guiu Floriana Tanṭa

CEAC

COORDONATOR CEAC

Căldăraru Nela

MEMBRU CEAC (CADRU DIDACTIC)

Nan Elena Raluca

MEMBRU CEAC (CADRU DIDACTIC)

Iosif Marilena

MEMBRU CEAC (CADRU DIDACTIC)

Barbu Paulina

MEMBRU CEAC (CADRU DIDACTIC)

Popa Viorica

MEMBRU CEAC (CADRU DIDACTIC)

Ṣerban Lina

MEMBRU CEAC (CADRU DIDACTIC)

Huṭanu Virginia

ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR (EGR)

PRESEDINTE EGR

Marin Nuṭi

SECRETAR EGR

Crînghea Niculina

MEMBRU EGR

Udrea Lenuṭa

MEMBRU EGR

Chiṭoi Claudiu Florin

MEMBRU EGR

Guiu Floriana Tanṭa

COMISIA PENTRU CURRICULUM

Presedinte

Popa Elena Doina

Membru

Crînghea Niculina

Membru

Udrea Georgiana

Membru

Sima Iuliana Loredana

Membru

Apostol Violeta

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

Presedinte

Fronescu Georgeta

Membru

Sima Iuliana Loredana

Membru

Voicu Eugenia

Membru

Sima Rica

Membru

Crînghea Niculina

COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Presedinte

Sabou Gigi

Membru

Stoian Andrei

Membru

Rădulescu Hariclia

Membru

Chiṭoi Claudiu Florin

Membru

Pascaru Liliana

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI

Presedinte

Sima Iuliana Loredana

Membru

Manole Adrian

Membru

Ivan Elena

Membru

Voicu Eugenia

Membru

Badea Alina Caliopia

COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE

Presedinte

Badea Alina Caliopia

Membru

Ivan Elena

Membru

Sabou Gigi

Membru

Crînghea Niculina

Membru

Udrea Lenuṭa

Membru

Nan Elena Raluca

Membru

Leuṣtean Margareta Larisa

Membru

Pismiṣ Lucia

Membru

Stoian Andrei

Membru

Sima Iuliana Loredana

Membru

Udrea Georgiana

Membru

Manole Adrian

Membru

Iosif Marilena

Membru

Apostol Violeta

Membru

Guiu Floriana Tanṭa

Membru

Chiṭoi Claudiu Florin

           

COMISIA  DE ACORDARE A BURSELOR ṢCOLARE

Presedinte

Tănase Margareta Nela

Membru

Ghiṭă Gabriela

Membru

Achim Aneta

Membru

Stoian Andrei

Membru

Sima Iuliana Loredana

Membru

Udrea Georgiana

Membru

Manole Adrian

Membru

Iosif Marilena

Membru

Apostol Violeta

Membru

Guiu Floriana Tanṭa

Membru

Chiṭoi Claudiu Florin

COMISIA PSI

Presedinte

Manole Adrian

Membru

Stoian Andrei

Membru

Chiṭoi Claudiu Florin

Membru

Rădulescu Hariclia

Membru

Ivan Elena

COMISIA PENTRU MANUALE

Presedinte

Tănase Margareta

Membru

Diriginṭii

Membru

Marin Nuṭi

Membru

 

Membru

 

COMISIA PENTRU PLANIFICAREA SERVICIULUI  PE ṢCOALA

Presedinte

Crînghea Niculina

Membru

Leuṣtean Margareta Larisa

Membru

Barbu Paulina

Membru

Voicu Eugenia

Membru

Sima Rica

Membru

Popa Viorica

COMISIA PENTRU NOTAREA RITMICA ṢI PARCURGEREA MATERIEI

Presedinte

Marin Nuṭi

Membru

Udrea Lenuṭa

Membru

Sabou Gigi

Membru

Udrea Georgiana

Membru

Popa Cornelia

Membru

Chiṭoi Claudiu Florin

Membru

Pascaru Liliana

Membru

Dionise Sorina

COMISIA PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL “CORN, LAPTE ṢI MĂR”

Presedinte

Adamescu Florentina

Membru

Ṣerban Lina

Membru

Huṭanu Virginia

Membru

Barbu Paulina

Membru

Popa Viorica

Membru

Tănase Margareta

Membru

Ghiṭă Gabriela

COMISIA PENTRU INVENTARIERE

Presedinte

Huṭanu Virginia

Membru

Popa Elena Doina

Membru

Ivan Elena

Membru

Căldăraru Nela

Membru

Manole Adrian

COMISIA PENTRU CASARE

Presedinte

Stoian Andrei

Membru

Nan Elena Raluca

Membru

Pascaru Liliana

Membru

Chiṭoi Claudiu Florin

Membru

Dionise Sorina

COMISIA PENTRU ACHIZITII PUBLICE

Presedinte

Ivan Elena

Membru

Achim Aneta

Membru

Marin Nuṭi

Membru

Ghiṭă Gabriela

Membru

Adamescu Florentina

COMISIA PENTRU PREVENIREA ACTELOR DE CORUPTIE IN EDUCATIE

Presedinte

Guiu Floriana Tanta

Membru

Sabou Gigi

Membru

Nan Elena Raluca

Membru

Apostol Violeta

Membru

Iosif Marilena

COMISIA PENTRU PREVENIREA ṢI COMBATEREA DISCRIMINARII

Presedinte

Badea Alina Caliopia

Membru

Chiṭoi Claudiu Florin

Membru

Iosif Marilena

Membru

Ene Elena - părinte

Membru

Muti Nicoleta - elev

COMISIA PENTRU FRECVENTA ṢI DISCIPLINA

Presedinte

Badea Alina Caliopia

Membru

Sima Iuliana Loredana

Membru

Fronescu Georgeta

Membru

Leuṣtean Margareta Larisa

Membru

Rădulescu Hariclia

COMISIA PENTRU SIGURANTA ṢCOLARA

Presedinte

Rădulescu Hariclia

Membru

Voicu Eugenia

Membru

Stoian Andrei

Membru

Sima Rica

Membru

Popa Viorica

Membru

Ivan Elena

Se numesc la nivelul unităṭii de învăṭământ în anul şcolar 2017-2018, educatorii, învățătorii la clasele de primar și diriginţii la clasele de gimnaziu și liceu.

 • Ed Pascaru Liliana – grupa mică;
 • Ed Huṭanu Virginia - grupa mijlocie;
 • Ed Sima Rica - grupa mare;
 • Ed Dima Virginia – grupa mică ṣi mijlocie;
 • Ed Popa Viorica – grupa mare;
 • Înv Diṭiu Laura – clasa pregătitoare;
 • Prof în înv primar Barbu Paulina – clasa pregătitoare;
 • Prof in inv primar Dionise Sorina – clasa I;
 • Inv Marcu Eugenia – clasa I;
 • Prof. in inv primar Căldăraru Nela - clasa a II-a;
 • Prof in inv primar Voicu Eugenia - clasa a II-a;
 • Prof. in inv primar Popa Elena Doina - clasa a III-a;
 • Înv Ṣerban Lina - clasa a III-a;
 • Prof în înv primar Rădulescu Hariclia - clasa a IV-a;
 • Prof. în înv primar Fronescu Georgeta - clasa a IV-a;
 • Prof Badea Alina Caliopia - clasa a V-a,
 • Prof Ivan Elena - clasa a V-a;
 • Prof Crînghea Niculina - clasa a VI-a;
 • Prof Sabou Gigi clasa a VI-a;
 • Prof Udrea Lenuṭa - clasa a VII-a;
 • Prof. Nan Raluca Elena - clasa a VII-a;
 • Prof Pismiṣ Lucia - clasa a VIII-a;
 • Prof Leuṣtean Margareta Larisa - clasa a VIII-a;
 • Maistru instructor Stoian Andrei - clasa a IX-a Liceu;
 • Prof Sima Iuliana - clasa a IX-a Profesională;
 • Prof Udrea Georgiana - clasa a X-a Liceu;
 • Prof Manole Adrian - clasa a X-a Profesională;
 • Prof Iosif Marilena – clasa a XI-a Liceu;
 • Prof Apostol Violeta – clasa a XI-a Profesională;
 • Prof Guiu Floriana Tanṭa - clasa a XII-a A;
 • Prof Chiṭoi Claudiu  Florin - clasa a XII-a B.

DIRECTOR,

PROF ACHIM ANETA

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image